Home


Total Project Management

Safety, Health and ROI Up Up Up !

Integrale(*) Project Beheersing

De innovatieve standaard om verouderde methoden te vervangen die " grote en kleine Zwarte Zwanen in zich dragen" wat betreft Veiligheid, Gezondheid en ROI.

Alles zien. Op tijd. Voor proportioneel ingrijpen

(*) d.w.z. het Bekende, het bekende Onbekende en het onbekende Onbekende worden beheerst,

Geluk is toeval, serendipiteit is systematisch.

ONserendipiteit kost bedrijven honderden miljoenen en Nederland tientallen miljarden per jaar!


Bovendien breng je je bedrijf en jezelf onbedoeld en onnodig in een gevarenzone  met soms fatale afloop ( Imtech, Lehman Brothers )

Geinformeerd zijn:

Bouw-/Infrabedrijven:

Ballast-Nedam, Volker-Wessels, Bam, Heijmans, TBI, Boskalis, . . .

 

Industrie:

Shell, BP, Fluor/Stork, Heerema

 

Energie:

EPZ ( kerncentrale )

 

Overheid:

Min.van Infra & Rijkswaterstaat, Prorail, Politieken Partijen, Belastingdienst, Tweede Kamer,

Onderzoeksraad.

 

Instellingen:

KIVI, KNAW, Greenpeace, Wise

 

Media:

NRC, Telegraaf, FD, VPRO, Regionale Kranten, . . .

 

Beurs/Effecten:

VEB  ( hogere ROI of ...? )

 

Het niet toepassen van Serendipiteit Analyse kost de maatschappij teveel geld. Ook wordt de onwetende individu onnodig blootgesteld aan gevaar mede omdat serendipiteit ook " geluk bij een ongeluk" omvat.

Copyright of

The World Trade Port

Project Management Innovators for Next Level Safety,  Health and ROI  in your projects

Copyright @ All Rights Reserved World Trade Port BV